interiorarkitektane.no

interiørarkitektur · design


Prestegarden i Volda, Prestegardsinspektøren i Møre og Nidaros
Byggherre: Prestegardsinspektøren i Møre og Nidaros
Ferdigstilling: 1997
Restaurering. Planløysing, fargesetting, spesialinnreiing fast innventar.

Sjå fleire foto

PROSJEKTBESKRIVELSE

Restaurering av verna bygg frå 1700-talet, der ein viktig del av vår jobb var å gjere ei funksjonell og estetisk tidstilpassing i tråd med fylkesantikvarens retningslinjer.
Int.ark. utarbeidde innvendige fargar/materialplan for heile huset i samråd med fylkesantikvar. samt planløysing av kjøkken med spesialdesigna innreiing.